ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ORION” ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

ORION: ΑΜΙΓΩΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: VASSOS MARKIDES ESTATES LTD

OΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΛΟΙΖΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ALA PLANNING PARTNERSHIP CONSULTANCY L.L.C.

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Το τεμάχιο εντάσσεται μερικώς σε εμπορική ζώνη Εβ3 (49%) για την οποία προνοείται συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) 1,60:1, και μερικώς σε οικιστική ζώνη Κα6 (51%) για την οποία προνοείται συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) 0,90:1 . Το ποσοστό κάλυψης (Π.Κ) ανέρχεται στο 0,50:1, με ανώτατο ύψος 24μ για την εμπορική ζώνη (6 όροφοι) και 10μ για την οικιστική (2 όροφοι)

3. ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχουν μελετηθεί 2 σενάρια πιθανής ενιαίας ανάπτυξης στο τεμάχιο:
Σενάριο 1: Ανέγερση 6 οικοδομών (8 και 4 ορόφων – επιτρεπόμενα +2 )
Σενάριο 2: Ανέγερση 3 οικοδομών (μέχρι 10 ορόφοι)

Στο Σενάριο 1, προτείνεται η ανέγερση 6 συνολικά οικοδομών και συγκεκριμένα δύο 8όροφων(συμπεριλαμβανομένου ισογείου) οικοδομών και τεσσάρων 4όροφων οικοδομών με οικιστική χρήση (διαμερίσματα) . Οι οικοδομές χωροθετούνται στο τεμάχιο με ελάχιστη απόσταση 6μ η μια από την άλλη και με νότιο προσανατολισμό για τα διαμερίσματα. Η επιφάνεια κάλυψης των οικοδομών όπως προκύπτει είναι 2500τ.μ. περίπου που αντιστοιχεί στο επιτρεπόμενο ποσοστό 50% των πολεοδομικών ζωνών. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη, λόγω περιορισμένου ύψους στις οικοδομές απαιτεί την εξάντληση του συντελεστή κάλυψης χωρίς να επιτρέπει την μείωση των σκληρών επιφανειών στο ισόγειο επίπεδο και περιορίζοντας τις ανέσεις για φυσικό φωτισμό και φυσικό αερισμό καθώς και την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Στο Σενάριο 2, προτείνεται η ανέγερση 3ων συνολικά οικοδομών; μιας 10όροφης οικοδομής (συμπεριλαμβανομένου ισογείου και μεσοπατώματος) με οικιστική χρήση στην εμπορική ζώνη του τεμαχίου και δύο οικοδομών με οικιστική χρήση (διαμερίσματα) 6 ορόφων (συμπεριλαμβανομένου ισογείου). Σύμφωνα με το σενάριο αυτό το ποσοστό κάλυψης μειώνεται στο 45% αντί στο 50% που είναι το επιτρεπόμενο και εξακολουθεί να διαθέτει μειωμένους ελευθέρους χώρους.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στο Σενάριο 2, προτείνεται η ανέγερση 3ων συνολικά οικοδομών; μιας 10όροφης οικοδομής (συμπεριλαμβανομένου ισογείου και μεσοπατώματος) με οικιστική χρήση στην εμπορική ζώνη του τεμαχίου και δύο οικοδομών με οικιστική χρήση (διαμερίσματα) 6 ορόφων (συμπεριλαμβανομένου ισογείου). Σύμφωνα με το σενάριο αυτό το ποσοστό κάλυψης μειώνεται στο 45% αντί στο 50% που είναι το επιτρεπόμενο και εξακολουθεί να διαθέτει μειωμένους ελευθέρους χώρους.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά την ανέγερση 2 οικοδομών 17 ορόφων συμπεριλαμβανομένου του ισογείου. Συγκεκριμένα, μειώνεται ο αριθμός των κτιρίων με κατά ύψος επέκταση τους, σε μια προσπάθεια για μείωση αφενός της επιφάνειας δόμησης στο επίπεδο του ισογείου και στην αύξηση των προοπτικών για δημιουργία χώρων πρασίνου εντός του τεμαχίου αφετέρου. Επιπλέον με την μείωση των οικοδομών στο οικόπεδο, επιτυγχάνεται η πιο ελεύθερη χωροθέτηση τους στο τεμάχιο και σε βελτιστοποίηση των συνθηκών για την εξασφάλιση ανέσεων όπως ο φυσικός φωτισμός και αερισμός τόσο εντός του τεμαχίου, όσο και για τις γειτονικές οικοδομές.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

4.1 Οι δυο οικοδομές με οικιστική χρήση συνδέονται στο ισόγειο με τη δημιουργία ενιαίου χώρου υποδοχής (lobby) και την παροχή ανέσεων όπως γυμναστήριο και κολυμβητική δεξαμενή μαζί με όλους τους απαραιτήτους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους για αποκλειστική χρήση των κατοίκων .

4.2 Επιπλέον δημιουργείται ένα υπόγειο επίπεδο χώρου στάθμευσης ο οποίος θα έχει πρόσβαση (είσοδος / έξοδος) από το εμπορικό μέρος του οικοπέδου με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει κυκλοφοριακά και σε θέματα ηχορύπανσης από τα αυτοκίνητα, τους κατοίκους της οικιστικής ζώνης.

4.3 Η προτεινόμενη επιφάνεια κάλυψης των 2 οικοδομών είναι περίπου 950τ.μ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% . Η κάλυψη που προκύπτει από το προτεινόμενο στοιχείο (πλάκα /στέγαστρο) που συνδέει τα δύο κτίρια στο επίπεδο οροφής του ισογείου και σε ύψος 6μ για τη δημιουργία καλυμμένων καθιστικών χώρων στην περιοχή της κολυμβητικής δεξαμενής και ως μέρος της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι επιπλέον 1080 τ.μ. περίπου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%

4.4 Η χωροθέτηση των οικοδομών στο τεμάχιο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις πολεοδομικές ζώνες στις οποίες εντάσσεται το τεμάχιο, την σχέση του τεμαχίου με την γύρω περιοχή καθώς και τον προσανατολισμό του τεμαχίου. Τα δύο κτίρια τοποθετούνται σε αυξημένες αποστάσεις από τα σύνορα. Συγκεκριμένα η οικοδομή από το νότιο σύνορο απέχει 15 μέτρα, ενώ από το δυτικό απέχει 18 μέτρα. Η συγκεκριμένη διάταξη και ο προσανατολισμός του τεμαχίου, εξυπηρετουν τόσο τις προτεινόμενες οικοδομές από θέματα ορθού προσανατολισμού όσο και τις υπόλοιπες γύρω οικοδομές που δεν επηρεάζονται από τα δύο προτεινόμενα κτίρια. Στα πλαίσια της μελέτης της συγκεκριμένης πρότασης έχουν γίνει διαγράμματα σκίασης (sun study analysis) για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Μάρτιο.

4.5 Η πρόσβαση στο τεμάχιο προτείνεται να γίνεται από την οδό Αχαιών με είσοδο και έξοδο οχημάτων από την βορειοανατολική πλευρά του τεμαχίου. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η ροή των οχημάτων εντός του τεμαχίου ενώ παράλληλα δεν δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα σε σχέση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

4.6 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανάπτυξης, διαμορφώνεται ως ιδιωτικός χώρος τοπιοτεχνημένης πλατείας 20% του οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 1,013μ². Ο χώρος παραχωρείται στην προοπτική κατά την στροφή από την Λεωφόρο Γρίβα Διγενή προς το οικόπεδο και αρθρώνει την οικιστική περιοχή με την εμπορική, διασώζοντας τα τεράστια πεύκα προς την πλευρά της οικιστικής. Είναι προφανές ότι ο πλατειακός χώρος παραχωρείται για χρήση από όλους τους περίοικους και οδηγεί στο δημόσιο χώρο πρασίνου, νοτίως του τεμαχίου, λειτουργώντας ως σημείο μετάβασης από το εμπορικό μέρος προς το οικιστικό μέρος της περιοχής.
Η παρουσία του υφιστάμενου δημόσιου χώρου πρασίνου νότια του τεμαχίου, η δημιουργία του μεγάλου ανοικτού χώρου (πισίνα και διαμόρφωσης της ίδιας της ανάπτυξης) και οι μεγάλες αποστάσεις από τα σύνορα αυξάνουν τους ελευθέρους υπαίθριους χώρους.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έχει ετοιμαστεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εταιρεία ALA Planning Consultancy L.L.C, σύμφωνα με τον Νόμο Ν.127(Ι)/2018.

Οι επιπτώσεις κατά το στάδιο της κατασκευής θα είναι αυτές που αναμένεται να παρουσιαστούν για οποιαδήποτε προτεινόμενη κατασκευή στον χώρο.

Λόγω του ότι του ο Σχεδιασμός του Έργου αναγκάζει τον Κύριο του Έργου να κατασκευάσει το Έργο σε μία φάση, σημαίνει ότι θα υπάρξει γρήγορη κατασκευή με μικρότερης διάρκειας επιπτώσεων σε σχέση με το θόρυβο, τη σκόνη και τον επηρεασμό του οδικού δικτύου.

Η Μελέτη αξιολόγησε τις επιπτώσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία του Έργου και πρότεινε ανάλογα μέτρα μετριασμού:

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ρύπανση από τις εκπομπές σκόνης και σωματιδίων κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά την κατασκευή του Έργου, ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση των δύο κτιρίων.

Η ρύπανση θα αποφευχθεί με την:

 • Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά τις περιόδους με ισχυρούς ανέμους.
 • Περίφραξη χώρου εργοταξίου.
 • Τοποθέτηση των σωρών υλικών σε κατάλληλες θέσεις στο εργοτάξιο και τ συνεχής διαβροχή τους.
 • Απόθεση υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό ύψος.
 • Αποφυγή υπερπλήρωσης φορτηγών που μεταφέρουν υλικά και κάλυψη του φορτίου τους.
 • Καθορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας εντός του εργοταξίου.
 • Αποφυγή οικιστικών περιοχών κατά τις διαδρομές βαρέων οχημάτων του εργοταξίου.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ρύπανση από τις εκπομπές σκόνης και σωματιδίων κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά την κατασκευή του Έργου, ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση των δύο κτιρίων.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ρύπανση θα αποφευχθεί με την:

 • Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά τις περιόδους με ισχυρούς ανέμους.
 • Περίφραξη χώρου εργοταξίου.
 • Τοποθέτηση των σωρών υλικών σε κατάλληλες θέσεις στο εργοτάξιο και τ συνεχής διαβροχή τους.
 • Απόθεση υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό ύψος.
 • Αποφυγή υπερπλήρωσης φορτηγών που μεταφέρουν υλικά και κάλυψη του φορτίου τους.
 • Καθορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας εντός του εργοταξίου.
 • Αποφυγή οικιστικών περιοχών κατά τις διαδρομές βαρέων οχημάτων του εργοταξίου.

Δημιουργία θορύβου κατά την κατασκευή του Έργου

Θόρυβος αναμένεται να δημιουργηθεί κυρίως από τη λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων στο εργοτάξιο του Έργου, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει προσωρινά την άμεση περιβάλλουσα περιοχή.

Ο θόρυβος θα αποφευχθεί με την:

 • Λειτουργία εργοταξίου κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας.
 • Εγκατάσταση και χρήση ηχοπετασμάτων/περίφραξης όπου είναι δυνατόν.
 • Χρήση σύγχρονων οικοδομικών μηχανημάτων και μοντέλων οχημάτων.
 • Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Αποφυγή συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων.
 • Τοποθέτηση των μηχανημάτων μακριά από κοντινές οικιστικές περιοχές όπου είναι δυνατόν.
 • Προκαθορισμός διαδρομών για τα οχήματα μεταφοράς.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δημιουργία θορύβου κατά την κατασκευή του Έργου

Θόρυβος αναμένεται να δημιουργηθεί κυρίως από τη λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων στο εργοτάξιο του Έργου, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει προσωρινά την άμεση περιβάλλουσα περιοχή.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ο θόρυβος θα αποφευχθεί με την:

 • Λειτουργία εργοταξίου κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας.
 • Εγκατάσταση και χρήση ηχοπετασμάτων/περίφραξης όπου είναι δυνατόν.
 • Χρήση σύγχρονων οικοδομικών μηχανημάτων και μοντέλων οχημάτων.
 • Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Αποφυγή συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων.
 • Τοποθέτηση των μηχανημάτων μακριά από κοντινές οικιστικές περιοχές όπου είναι δυνατόν.
 • Προκαθορισμός διαδρομών για τα οχήματα μεταφοράς.

Επηρεασμός οδικού δικτύου κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, η κυκλοφοριακή κίνηση στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται ότι θα αυξηθεί λόγω των βαρέων οχημάτων που θα κινούνται από και προς το εργοτάξιο. Αυτό δύναται να επηρεάσει, ως κάποιο βαθμό, και την ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς βαρέα και ιδιωτικά οχήματα θα μοιράζονται το δίκτυο.

Αν και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, ο σωστός σχεδιασμός των κατασκευαστικών εργασιών και η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας που προτείνεται στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με σκοπό την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και σταθμεύσεως σε παρακείμενους δρόμους και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θεωρούνται απαραίτητα.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Επηρεασμός οδικού δικτύου κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, η κυκλοφοριακή κίνηση στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται ότι θα αυξηθεί λόγω των βαρέων οχημάτων που θα κινούνται από και προς το εργοτάξιο. Αυτό δύναται να επηρεάσει, ως κάποιο βαθμό, και την ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς βαρέα και ιδιωτικά οχήματα θα μοιράζονται το δίκτυο.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αν και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, ο σωστός σχεδιασμός των κατασκευαστικών εργασιών και η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας που προτείνεται στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με σκοπό την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και σταθμεύσεως σε παρακείμενους δρόμους και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θεωρούνται απαραίτητα.

Σκίαση της περιοχής λόγω του Έργου

Μελέτη σκίασης έχει ετοιμαστεί από τους Eraclis Papachristou Architects, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στον τελικό σχεδιασμό του Έργου.

Εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές σχεδιασμού και η Ομάδα Μελέτης κατέληξε στην λύση με τη μικρότερη επίπτωση στο θέμα της σκίασης – δηλαδή στην ανέγερση 2 (δύο) υψηλών κτηρίων έναντι της συγκέντρωσης περισσότερων χαμηλών κτηρίων μεγαλύτερης επιφάνειας, τα οποία θα προκαλούσαν πιο πλατιά περιοχή σκίασης.
Σύμφωνα με τη μελέτη σκίασης που εκπονήθηκε, η περιοχή σκίασης, λόγω του σχεδιασμού του Έργου, θα κινείται σχετικά γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές που εξετάσθηκαν, περιορίζοντας έτσι τον βαθμό επηρεασμού των γειτονικών χρήσεων σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σκίαση της περιοχής λόγω του Έργου

Μελέτη σκίασης έχει ετοιμαστεί από τους Eraclis Papachristou Architects, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στον τελικό σχεδιασμό του Έργου.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές σχεδιασμού και η Ομάδα Μελέτης κατέληξε στην λύση με τη μικρότερη επίπτωση στο θέμα της σκίασης – δηλαδή στην ανέγερση 2 (δύο) υψηλών κτηρίων έναντι της συγκέντρωσης περισσότερων χαμηλών κτηρίων μεγαλύτερης επιφάνειας, τα οποία θα προκαλούσαν πιο πλατιά περιοχή σκίασης.
Σύμφωνα με τη μελέτη σκίασης που εκπονήθηκε, η περιοχή σκίασης, λόγω του σχεδιασμού του Έργου, θα κινείται σχετικά γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές που εξετάσθηκαν, περιορίζοντας έτσι τον βαθμό επηρεασμού των γειτονικών χρήσεων σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Αλλαγές στον χαρακτήρα τοπίου

Η υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης θα έχει επίδραση στον χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής και την θέα από την γύρω περιοχή

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση της ανάπτυξης στη γύρω περιοχή, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές του προτεινόμενου έργου ανέπτυξαν κατάλληλο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη το τοπίο της ευρύτερης περιοχής

Έτσι ενώ το προτεινόμενο κτήριο, θα είναι υψηλότερο από όλα τα άμεσα γειτονικά κτήρια, ο σχεδιασμός του κτηρίου θα είναι σύγχρονος και καινοτόμος επωφελόντας έτσι τη συνολική περιοχή την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ποιοτικής αρχιτεκτονικής.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αλλαγές στον χαρακτήρα τοπίου

Η υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης θα έχει επίδραση στον χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής και την θέα από την γύρω περιοχή

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση της ανάπτυξης στη γύρω περιοχή, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές του προτεινόμενου έργου ανέπτυξαν κατάλληλο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη το τοπίο της ευρύτερης περιοχής

Έτσι ενώ το προτεινόμενο κτήριο, θα είναι υψηλότερο από όλα τα άμεσα γειτονικά κτήρια, ο σχεδιασμός του κτηρίου θα είναι σύγχρονος και καινοτόμος επωφελόντας έτσι τη συνολική περιοχή την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ποιοτικής αρχιτεκτονικής.

Αναβάθμιση Δομημένου Περιβάλλοντος

Το Έργο θα συμπεριλάβει τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου προς δημόσια χρήση (πλατεία) η οποία θα προσφέρει μεγάλες ανέσεις στο κοινό καθώς τη δημιουργία ανοικτών χώρων με κήπους.
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της προτεινόμενης ανάπτυξης αναμένεται να αναβαθμίσει το δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος δύναται να προσελκύσει νέες, μελλοντικές ποιοτικές αναπτύξεις στην περιοχή.
Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, ιθαγενή είδη και υλικά στα πλαίσια τοπιοτέχνισης του Έργου που να συνάδουν με τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναβάθμιση Δομημένου Περιβάλλοντος

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Το Έργο θα συμπεριλάβει τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου προς δημόσια χρήση (πλατεία) η οποία θα προσφέρει μεγάλες ανέσεις στο κοινό καθώς τη δημιουργία ανοικτών χώρων με κήπους.
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της προτεινόμενης ανάπτυξης αναμένεται να αναβαθμίσει το δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος δύναται να προσελκύσει νέες, μελλοντικές ποιοτικές αναπτύξεις στην περιοχή.
Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, ιθαγενή είδη και υλικά στα πλαίσια τοπιοτέχνισης του Έργου που να συνάδουν με τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού.

Download PDF

Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας!

Απόψεις για το Έργο και την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον μπορούν να σταλούν στο:info@alaplanning.com και info@vmestates.com