ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “POSEIDON” ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

POSEIDON: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΥΧΩΝΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: VASSOS MARKIDES ESTATES LTD

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΛΟΙΖΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ALA PLANNING PARTNERSHIP CONSULTANCY L.L.C.

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Το τεμάχιο εντάσσεται στην Τουριστική Ζώνη Τ1β για την οποία προνοείται συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) 1,60:1, και ποσοστό κάλυψης (Π.Κ) στο 0,25:1, με ανώτατο ύψος 13,5μ (3 όροφοι).

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Ο σχεδιασμός έγινε με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση του επιτρεπόμενου Σ.Δ. με καθ’ ύψος επέκταση, εφαρμόζοντας αυξημένες αποστάσεις από τα σύνορα και μειώνοντας το Συντελεστή κάλυψης στο ελάχιστο, με το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης να αφορά μόνο το επίπεδο του ισογείου . Υπάρχουν έτσι ελέυθεροι χώροι προς τοπιοτέχνηση οι οποίοι βελτιώνουν το δομημένο περιβάλλον της περιοχής και εξασφαλίζονται οι ανέσεις όπως ο φυσικός φωτισμός και αερισμός τόσο εντός του τεμαχίου, όσο και για τις γειτονικές οικοδομές.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΜΑΣΤΕΡΠΛΑΝ

Το ισόγειο της οικοδομής αναπτύσσεται σε υπερυψωμένο επίπεδο και σε αυξημένες (από τις καθορισμένες) αποστάσεις από τα σύνορα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ζώνες πρασίνου στην πρόσοψη και σε αυτό το επίπεδο δημιουργείται χώρου υποδοχής (lobby) άλλοι χώροι ανέσεων όπως γυμναστήριο και κολυμβητική δεξαμενή μαζί με όλους τους απαραιτήτους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους για αποκλειστική χρήση των κατοίκων.
Επιπλέον δημιουργείται ένα υπόγειο επίπεδο χώρου στάθμευσης ο οποίος θα έχει πρόσβαση (είσοδος / έξοδος) από το δυτικό μέρος του οικοπέδου με σκοπό να μειωθούν οι καλυμμένοι χώροι στάθμευσης στο ισόγειο και να αυξηθούν οι ελεύθεροι χώροι.

4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

Για την παραγωγή των σχεδιαγραμμάτων σκίασης δημιουργήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο όλων των κτιρίων της περιοχής λαμβάνονται υπόψη το ηλιοστάσιο της 21ης Δεκεμβρίου, 21ης Ιουνίου και ισημερίας 21ης Μαρτίου και 21ης Σεπτεμβρίου σε σχέση με την προτεινόμενη ανάπτυξη.
Οποιοδήποτε αντικείμενο στο χώρο ανάλογα με τις διαστάσεις του, παράγει ανάλογη σκιά. Τονίζεται όμως, ότι στις μακρινές αποστάσεις η επιβάρυνση είναι μικρότερη. Στην περίπτωσή μας, όλα τα κτίρια δέχονται ικανοποιητικό ηλιασμό και αερισμό καθ όλη την διάρκεια της ημέρας σε όλα τα ηλιοστάσια.

ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κατά το ηλιοστάσιο του Ιουνίου δεν επηρεάζεται κανένα υφιστάμενο κτίριο.

ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Κατά το ηλιοστάσιο του Μάρτιου/Σεπτέμβριου δεν επηρεάζεται κανένα υφιστάμενο κτίριο.

ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κατά το ηλιοστάσιο Δεκεμβρίου επηρεάζεται προσωρινά μέρος οικιστικής ανάπτυξης σε
γειτονικό τεμάχιο στα βόρεια

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 09:00

ΙΟΥΝΙΟΣ 12:00

ΙΟΥΝΙΟΣ 15:00

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 364 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 10-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΙΑΣΜΟ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΙΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 09:00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 12:00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 15:00

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 10-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΙΑΣΜΟ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 09:00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12:00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15:00

5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έχει ετοιμαστεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εταιρεία ALA Planning Consultancy L.L.C, σύμφωνα με τον Νόμο Ν.127(Ι)/2018.
Η Μελέτη αξιολόγησε τις επιπτώσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία του Έργου και πρότεινε ανάλογα μέτρα μετριασμού Ακολουθούν οι κύριες επιπτώσεις και τα θέματα του Έργου που πιθανών να προκύψουν παρουσιάζονται

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ρύπανση από τις εκπομπές σκόνης και σωματιδίων κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά την κατασκευή του Έργου, ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου.

Η ρύπανση θα αποφευχθεί με την:

 • Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους.
 • Περίφραξη χώρου εργοταξίου.
 • Τοποθέτηση των σωρών υλικών σε κατάλληλες θέσεις στο εργοτάξιο και συνεχής διαβροχή τους.
 • Απόθεση υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό ύψος.
 • Αποφυγή υπερπλήρωσης φορτηγών που μεταφέρουν υλικά και κάλυψη του φορτίου τους.
 • Καθορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας εντός του εργοταξίου.
 • Αποφυγή προσπέλαση βαρέων οχημάτων του εργοταξίου από οικιστικές περιοχές.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ρύπανση από τις εκπομπές σκόνης και σωματιδίων κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά την κατασκευή του Έργου, ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ρύπανση θα αποφευχθεί με την:

 • Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους.
 • Περίφραξη χώρου εργοταξίου.
 • Τοποθέτηση των σωρών υλικών σε κατάλληλες θέσεις στο εργοτάξιο και συνεχής διαβροχή τους.
 • Απόθεση υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό ύψος.
 • Αποφυγή υπερπλήρωσης φορτηγών που μεταφέρουν υλικά και κάλυψη του φορτίου τους.
 • Καθορισμός μέγιστων ορίων ταχύτητας εντός του εργοταξίου.
 • Αποφυγή προσπέλαση βαρέων οχημάτων του εργοταξίου από οικιστικές περιοχές.

Δημιουργία θορύβου κατά την κατασκευή του Έργου

Θόρυβος αναμένεται να δημιουργηθεί κυρίως από τη λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων στο εργοτάξιο του Έργου, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει προσωρινά την άμεση περιβάλλουσα περιοχή.

Ο θόρυβος θα αποφευχθεί με την:

 • Λειτουργία εργοταξίου κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας.
 • Εγκατάσταση και χρήση περίφραξης όπου είναι δυνατόν.
 • Χρήση σύγχρονων οικοδομικών μηχανημάτων και μοντέλων οχημάτων.
 • Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Αποφυγή συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων.
 • Τοποθέτηση των μηχανημάτων μακριά από κοντινές οικιστικές περιοχές όπου είναι δυνατόν.
 • Προκαθορισμός διαδρομών για τα οχήματα μεταφοράς.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δημιουργία θορύβου κατά την κατασκευή του Έργου

Θόρυβος αναμένεται να δημιουργηθεί κυρίως από τη λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων στο εργοτάξιο του Έργου, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει προσωρινά την άμεση περιβάλλουσα περιοχή.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ο θόρυβος θα αποφευχθεί με την:

 • Λειτουργία εργοταξίου κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας.
 • Εγκατάσταση και χρήση περίφραξης όπου είναι δυνατόν.
 • Χρήση σύγχρονων οικοδομικών μηχανημάτων και μοντέλων οχημάτων.
 • Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Αποφυγή συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων.
 • Τοποθέτηση των μηχανημάτων μακριά από κοντινές οικιστικές περιοχές όπου είναι δυνατόν.
 • Προκαθορισμός διαδρομών για τα οχήματα μεταφοράς.

Επηρεασμός οδικού δικτύου κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, η κυκλοφοριακή κίνηση στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται ότι θα αυξηθεί λόγω των βαρέων οχημάτων που θα κινούνται από και προς το εργοτάξιο. Αυτό δύναται να επηρεάσει, ως κάποιο βαθμό, και την ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς βαρέα και ιδιωτικά οχήματα θα μοιράζονται το δίκτυο.

Αν και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, ο σωστός σχεδιασμός των κατασκευαστικών εργασιών και η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας που προτείνεται στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με σκοπό την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και σταθμεύσεως σε παρακείμενους δρόμους και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θεωρούνται απαραίτητα.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Επηρεασμός οδικού δικτύου κατά τη κατασκευή του Έργου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, η κυκλοφοριακή κίνηση στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται ότι θα αυξηθεί λόγω των βαρέων οχημάτων που θα κινούνται από και προς το εργοτάξιο. Αυτό δύναται να επηρεάσει, ως κάποιο βαθμό, και την ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς βαρέα και ιδιωτικά οχήματα θα μοιράζονται το δίκτυο.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αν και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, ο σωστός σχεδιασμός των κατασκευαστικών εργασιών και η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας που προτείνεται στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με σκοπό την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και σταθμεύσεως σε παρακείμενους δρόμους και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θεωρούνται απαραίτητα.
Παρεμπόδιση θέας προς τη θάλασσα

Το προτεινόμενο κτήριο θα έχει ύψος περίπου 42.5 μέτρα, και θα χωροθετηθεί περίπου 200 μέτρα από την ακτογραμμή. Οι σχεδιαστές του Εργου έχουν χωροθετήσει το κτήριο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεάζει την θέα από τις αναπτύξεις που βρίσκονται βόρεια του προτεινόμενου Εργου. Συγκεκριμένα, βρίσκεται περίπου 50 μέτρα, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο από τις αναπτύξεις που βρίσκονται βόρεια του Εργου. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται ότι θα επηρεάσει μόνο ελάχιστα τη θέα προς τη θάλασσα από τις αναπτύξεις αυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νοτιότερα, προς την ακτογραμμή, υφίστανται ήδη αναπτύξεις οι οποίες εφάπτονται με τον παραλιακό δρόμο αλλά και με την ίδια την παραλία, οι οποίες προκαλούν την κύρια παρεμπόδιση της θέας προς τη θάλασσα.

Επίσης στο τεμάχιο που βρίσκεται απέναντι από το τεμάχιο της προτεινόμενης ανάπτυξης, προς τα νότια και επί του παραλιακού δρόμου, έχει προταθεί η κατασκευή οικιστικού κτηρίου 10 ορόφων.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Παρεμπόδιση θέας προς τη θάλασσα

Το προτεινόμενο κτήριο θα έχει ύψος περίπου 42.5 μέτρα, και θα χωροθετηθεί περίπου 200 μέτρα από την ακτογραμμή. Οι σχεδιαστές του Εργου έχουν χωροθετήσει το κτήριο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεάζει την θέα από τις αναπτύξεις που βρίσκονται βόρεια του προτεινόμενου Εργου. Συγκεκριμένα, βρίσκεται περίπου 50 μέτρα, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο από τις αναπτύξεις που βρίσκονται βόρεια του Εργου. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται ότι θα επηρεάσει μόνο ελάχιστα τη θέα προς τη θάλασσα από τις αναπτύξεις αυτές.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αξίζει να σημειωθεί ότι νοτιότερα, προς την ακτογραμμή, υφίστανται ήδη αναπτύξεις οι οποίες εφάπτονται με τον παραλιακό δρόμο αλλά και με την ίδια την παραλία, οι οποίες προκαλούν την κύρια παρεμπόδιση της θέας προς τη θάλασσα.

Επίσης στο τεμάχιο που βρίσκεται απέναντι από το τεμάχιο της προτεινόμενης ανάπτυξης, προς τα νότια και επί του παραλιακού δρόμου, έχει προταθεί η κατασκευή οικιστικού κτηρίου 10 ορόφων.

Αλλαγές στον χαρακτήρα τοπίου

Η υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στον χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής, καθώς το προτεινόμενο κτήριο θα έχει παρόμοιο ύψος με τα υφιστάμενα γειτονικά κτήρια και ο σχεδιασμός του θα είναι μοντέρνος και σύγχρονος – κάτι το οποίο αρμόζει με τον χαρακτήρα τοπίου της άμεσης περιοχής μελέτης, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί.

Επομένως, το κτήριο θα συνάδει αρμονικά με τα γειτονικά του και η συνολική περιοχή θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και αρχιτεκτονικής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση της ανάπτυξης στη γύρω περιοχή, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές του προτεινόμενου έργου ανέπτυξαν κατάλληλο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη το τοπίο της ευρύτερης περιοχής.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αλλαγές στον χαρακτήρα τοπίου

Η υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στον χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής, καθώς το προτεινόμενο κτήριο θα έχει παρόμοιο ύψος με τα υφιστάμενα γειτονικά κτήρια και ο σχεδιασμός του θα είναι μοντέρνος και σύγχρονος – κάτι το οποίο αρμόζει με τον χαρακτήρα τοπίου της άμεσης περιοχής μελέτης, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Επομένως, το κτήριο θα συνάδει αρμονικά με τα γειτονικά του και η συνολική περιοχή θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και αρχιτεκτονικής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση της ανάπτυξης στη γύρω περιοχή, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές του προτεινόμενου έργου ανέπτυξαν κατάλληλο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη το τοπίο της ευρύτερης περιοχής.

Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας!

Απόψεις για το Έργο και την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον μπορούν να σταλούν στο:info@alaplanning.com και info@vmestates.com